CloudSlang

DevOps nástroj pro automatizaci kontejnerů. S CloudSlang můžete bezstarostně orchestrovat oblíbené technologie DevOps, jako je například Docker a CoreOS. Můžete také definovat vlastní pracovní postupy, které jsou opakovaně použitelné, sdílené a snadno srozumitelné.


CloudSlang

DevOps automation tool for Containers. With CloudSlang you can orchestrate popular DevOps technologies, such as Docker and CoreOS in an agentless manner. You can also define custom workflows that are reusable, shareable and easy to understand.

Použito v metodice