Cobbler

Cobbler je server poskytující Linux, který usnadňuje a automatizuje síťovou systémovou instalaci více počítačových operačních systémů z centrálního bodu pomocí služeb, jako jsou DHCP, TFTP a DNS.


Cobbler

Cobbler is a Linux provisioning server that facilitates and automates the network-based system installation of multiple computer operating systems from a central point using services such as DHCP, TFTP, and DNS.

Použito v metodice