Coffee

Základní složka, která se stává vývojářem kódem.


Coffee

Basic ingredient which is turned into code by the developer.

Použito v metodice