CyberArk

Informační společnost zabývající se ochranou osobních údajů. Technologie společnosti je nasazena po celém světě - především v oblasti finančních služeb, energetiky, maloobchodu a zdravotnictví. Od září 2014 měl CyberArk téměř 1.600 zákazníků, včetně více než 30 z Fortune 100 a přibližně 15% z Global 2000.


CyberArk

An information security company focused on privileged account security. The company's technology is deployed worldwide – primarily in the financial services, energy, retail, and healthcare markets. As of September 2014, CyberArk had nearly 1,600 customers, including over 30 of the Fortune 100 and approximately 15% of the Global 2000.

Použito v metodice