Hana

Systém pro správu relačních databází založený na sloupci, vyvinutý a prodávaný společností SAP SE. Architektura společnosti HANA je navržena tak, aby řešila jak vysoké transakční sazby, tak komplexní zpracování dotazů na stejné platformě. SAP HANA se dříve nazýval SAP High-Performance Analytic Appliance.


Hana

An in-memory, column-oriented, relational database management system developed and marketed by SAP SE. HANA's architecture is designed to handle both high transaction rates and complex query processing on the same platform. SAP HANA was previously called SAP High-Performance Analytic Appliance.

Použito v metodice