Hudson

Nástroj pro kontinuální integraci (CI) napsaný v jazyce Java, který běží v servletovém kontejneru, jako je například Apache Tomcat nebo aplikační server GlassFish. Podporuje nástroje SCM včetně CVS, Subversion, Git, Perforce, Clearcase a RTC a může provádět projekty Apache Ant a Apache Maven stejně jako libovolné shell skripty a dávkové příkazy Windows.Hudson

A continuous integration (CI) tool written in Java, which runs in a servlet container, such as Apache Tomcat or the GlassFish application server. It supports SCM tools including CVS, Subversion, Git, Perforce, Clearcase and RTC, and can execute Apache Ant and Apache Maven based projects, as well as arbitrary shell scripts and Windows batch commands.


Použito v metodice