Kubernetes

Open source systém pro správu kontejnerových aplikací napříč několika hostiteli a poskytuje základní mechanismy pro nasazení, údržbu a škálování aplikací.


Kubernetes

An open source system for managing containerized applications across multiple hosts, providing basic mechanisms for deployment, maintenance, and scaling of applications.

Použito v metodice