MarkLogic

MarkLogic je databáze nové generace, která je vybudována s flexibilním datovým modelem pro ukládání, správu a vyhledávání dnešních dat, aniž by byly obětovány funkce pro odolnost dat a konzistenci relačních databází poslední generace.

S těmito schopnostmi je MarkLogic ideální pro snadnější a rychlejší heterogenní integraci dat a pro dynamické poskytování obsahu v rozsáhlém měřítku.


MarkLogic

MarkLogic is a new generation database that is built with a flexible data model to store, manage, and search today’s data, without sacrificing any of the data resiliency and consistency features of last-generation relational databases.

With these capabilities, MarkLogic is ideally suited for making heterogeneous data integration simpler and faster and for doing dynamic content delivery at massive scale.

Použito v metodice