Qunit

Rámec testování jednotek jazyka JavaScript. Zatímco jQuery je těžce využíván pro testování jQuery, jQuery UI a jQuery Mobile, je to obecný rámec pro testování libovolného kódu JavaScript. Podporuje prostředí na straně serveru (například node.js) a na straně klienta.


Qunit

A JavaScript unit testing framework. While heavily used by the jQuery Project for testing jQuery, jQuery UI and jQuery Mobile, it is a generic framework to test any JavaScript code. It supports server-side (e.g. node.js) and client-side environments.

Použito v metodice