Riemann

Riemann shromažďuje události z vašich serverů a aplikací pomocí výkonného jazyka zpracování streamu. Pošlete e-mail s každou výjimkou v aplikaci. Sledujte rozložení latence vaší webové aplikace.

Zobrazte špičkové procesy na libovolném hostiteli, pamětí a CPU. Kombinujte statistiky z každého uzlu Riak ve vašem clusteru a přejděte na Graite. Sledujte aktivitu uživatele z druhého na druhý.


Riemann

Riemann aggregates events from your servers and applications with a powerful stream processing language. Send an email for every exception in your app. Track the latency distribution of your web app.

See the top processes on any host, by memory and CPU. Combine statistics from every Riak node in your cluster and forward to Graphite. Track user activity from second to second.

Použito v metodice