Riemann

Riemann shromažďuje události z vašich serverů a aplikací pomocí výkonného jazyka zpracování streamu. Pošlete e-mail s každou výjimkou v aplikaci. Sledujte rozložení latence vaší webové aplikace.

Zobrazte špičkové procesy na libovolném hostiteli, pamětí a CPU. Kombinujte statistiky z každého uzlu Riak ve vašem clusteru a přejděte na Graite. Sledujte aktivitu uživatele z druhého na druhý.

Použito v metodice