Shippable

Hostitelská cloudová platforma, která zajišťuje nepřetržitou integraci, nasazení a testování hostitelem do úložišť GitHub a Bitbucket. Služba nepřetržitého integrace společnosti Shippable je postavena pomocí aplikace Docker.


Shippable

A hosted cloud platform that provides hosted continuous integration, deployment, and testing to GitHub and Bitbucket repositories. Shippable's continuous integration service is built using Docker.

Použito v metodice