Stash

Správa zdrojových kódů pro Git, která je bezpečná, rychlá a podniková. Vytvářejte a spravujte repozitáře, integrujte je s JIRA pro sledovatelnost od konce do konce, nastavte jemnozrnná oprávnění, spolupracujte na kódu a okamžitě měřte s vysokým výkonem.

Použito v metodice