Triton

Elastická kontejnerová infrastruktura, nabízená jako software pro použití v areálu a jako hostovaná služba v našich datových centrech.


Triton

Elastic, container-native infrastructure, offered both as software for on-premises use and as a hosted service in our data centers.

Použito v metodice