Zkušenosti z DevOps simulation workshopu (G2G3)

Zažijte 24 měsíční projekt agilní transformace organizace podle DevOps za 1 den. Na vlastní kůži v jedné z rolí to nejzásadnější z principů a přínosů metodiky formou jedinečného zážitku. Simulace nevyžaduje znalost metodiky, vše je demonstrováno na reálném scénáři z praxe. A výsledek? Pochopení přínosů a celkově pozitivní přístup k uplatnění principů DevOps.

Každý, kdo chce pracovat v IT by měl absolvovat tuto simulaci. Zkušenosti z 2 letého projektu transformace za 1 den vám nedá nikdo jiný. 

Scénář DevOps workshopu

Jste součástí firmy, která poskytuje IT služby jak interně, tak externím společnostem, tedy byznysu a zákazníkům. 

Jde o klíčovou činnost organizace, tj. během řešení je nutné vzít v potaz všechny dopady. Nejenom náklady a vývoj, ale i výši příjmů a návratnost investice.

Všechny vaše rozhodnutí, změny a projekty jsou monitorovány automatickým systémem “controller”. Tato aplikace hraje hlavní roli a poskytuje obraz nejenom trhu, ale i interních uživatelů a konkurence.

Při výpočtech dopadů vám tato simulace nastíní konkrétní finanční dopady a výsledky vašeho výkonu. Pokud tedy zadáváte skutečná data, dostanete obraz, jak na tom jste / budete.

Role v simulaci

Pod vedením workshop leadera čeká po coffee breaku 20 členný tým rozdělení do skupin, které budou reprezentovat klíčové pozice ve hře. Zajímavostí je, že každý hráč dostává zcela jinou pozici, než běžně ve firmě zastává.

Jednotlivé týmy postupně obsazují byznys, vlastníky produktů (aplikací), které jsou ve hře klíčové, další vývojový tým, který tyto aplikace vyvinul. 

Právě zmiňovaný software od vývojářů budete předávat do oddělení testerů a ti následně do ostrého provozu. Pochopitelně na hostingový server, který nakonfigurujete a kde musí být provedena instalace.

Další týmy obsazují Service Desk, který dostává requesty uživatelů. Problémy, které se zde nepodaří vyřešit eskaluje tento tým na další divizi Operations. 

Všechny tyto role a pozice jsou skvěle podpořeny instruktážními brožurami, tabulkami, dokumentací a dalšími materiály. Všude kolem v místnosti jsou zapnuté interaktivní tabule, které budou důležitou cennou zpětnou vazbou v dalších kolech.

Čeká vás krátká prezentace “plug-in” a během několika dalších minut si prostudujete svoji dokumentaci. Atmosféra je již v tento moment nepopsatelná, všichni jsou pni očekávání.

Na největší obrazovce svítí Controller, tento plně digitální wallboard odpočítává poslední vteřiny a následný klaxon odstartuje celý workshop. Jdeme do práce!

Controller | DevOps akcelerator
Controller | DevOps akcelerator


Game on!

Úkol číslo jedna: zorientovat se ve vašem novém pracovním prostředí. Přepnout se z režimu, kdy vlastně nevíte, co děláte, nebo co můžete očekávat do očekávaného vzorce zavedených procesů. A to rychle.

Nikdo vás ve workshopu neučí, jak to udělat. Vše, co děláte v prvním kole je čistě vaše intuice z nasbíraných zkušeností ve vaší dosavadní kariéře. Samozřejmě s velkou dávkou vůle “dokázat to”.

Tempo hry je strhující, možná i zběsilé. Není čas ladit nepodstatné věci. Musíte se zaměřit na to klíčové. Přestože jsou i ostatní skupiny pod stejným tlakem, všichni jsou natěšeni a těší se z plnění úkolů.

Téměř každá výzva, kterou přijmete dostává prioritu a posílá se na ověření. Každý další nainstalovaný systém a vyřešení dalšího problému byznysu se hlásí Game Leaderovi TAYLLORCOX, který ji následně zapisuje do “Controlleru”, jenž obratem ukazuje byznysové důsledky těchto dalších a dalších úkolů. 

Controller ukazuje tvrdou realitu a uvědomujete si, že to není váš bezedný kamarád. 

První kolo skončí pro někoho možná moc brzy, ale aplikace vám ukáže, jaké dopady mělo vaše chování, vaše rozhodování.

Zde přichází do hlavní role Game Leader, který do detailů analyzuje s celým týmem co se stalo, jaké to mělo důsledky a jak se z toho poučit, abychom to dělali v dalším kole jinak. 

Nebudeme zde sdílet konkrétní podněty, protože projít si samotným workshopem je to nejsilnější a nejcennější, co nejde předat pouhým čtením. 

Dostáváte další informace a nové výzvy na základě dalších okolností. Siréna na Controlleru odstartovala druhé kolo. Po dokončení nás čeká ještě 3. kolo. V celém průběhu získáváme nové poznatky a převádíme je na další měřitelná zlepšení výkonu v reálném čase.

Prolomení (ne) efektivity

Ve druhém a zejména třetím kole je stále více patrné, jak pracovní skupiny dostatečně nesdílejí informace, cíle, priority a procesy s ostatními útvary. Tento “šedý stav” snižuje morálku a je hlavním strůjcem selhání u vývoje produktů, ale i celkových projektů.

Očima absolventů

V jedné z posledních simulací přišel manažer z obchodní skupiny do Operations s hodně zajímavým dotazem a přesvědčivým argumentem. Nějak si do té doby nikdo nevšiml, že jeden ze serverů je kriticky chybový. 

Tento nenápadný krok neudělal proto, aby si stěžoval na IT, ale aby zapojil ostatní skupiny do vyřešení problému, který nebyl jen otázkou IT. Nešlo o banální izolovaný problém, ale o konsekvenci kritických chyb v důsledku čehož přestal server fungovat.

Kritickou chybu se podařilo odstranit nejenom díky zvýšené kolaborativní spolupráci mezi Developmentem a Operations. Nešlo zde jen o DevOps, ale o mnohem víc. Procesy začali postupně nabírat na efektivitě, jak týmy spolupracují. 

A najednou tým přestal věnovat energii nadbytečným aktivitám a uvědomil si co od kterého týmu se skutečně potřebuje a jak může každý z nich přispět k celkově vyšší efektivitě.

Transformace podniku a stylu řízení, který si mezi sebou vzájemně pracovníci budovali je nepopsatelná, je třeba ji zažít. 

Na závěr DevOps simulace

Jde o strhující, vysoce interaktivní workshop. Nejlépe tak pochopíte obchodní přínosy, ale i pozitivní dopady metodiky na vývoj a správu IT produktů / služeb.

Na celém workshopu je zajímavé, že nikdy nejste ve stejné roli, jakou v reálné práci vykonáváte. To proto, abyste získali nový úhel pohledu na vstupy / výstupy, které vám připravují kolegové, nebo jiná oddělení. 

Díky tomu, že nevyužijete svoji odbornost, musíte se spolehnout na analýzy a komentáře od kolegů, kteří jsou na tom úplně stejně. Scénář založený na 24 měsíčním projektu digitální transformace je skvělá příležitost, jak si zažít to nejlepší z DevOps v praxi. 

Obrovskou výhodou je, že tento DevOps simulace nevyžaduje předchozí zkušenosti s řízením IT, Developmentem, Operations atd. Je vhodná pro všechny členy týmu. Naopak někdy se ukáže, že méně kvalifikovaní lidé nemají zažité předsudky a jejich intuitivní jednání je v tu chvíli mnohem přesnější, než striktní dodržování někdy až byrokratických pravidel.

Každý, kdo chce pracovat v IT a má ambice kariérně růst by měl tuto simulaci zažít. Jako naprosto ideální kombinace pro interní týmy je DevOps simulation workshop (1den) + následně školení DevOps Master (2 dny), nebo jeho zkrácená varianta na 1 den - manažerský průřez metodikou. Díky tomu si nejdříve v týmu nasimulujeme přínosy z transformace na DevOps a následně v kurzu projdeme více do detailů s feedbackem ze simulace.

DevOps simulace

Kdo je G2GW3?

G2G3 se specializuje na simulace, které pomáhají s transformací organizací na úrovni IT, projektů, programů, portfolia a vývoje, tedy i DevOps. Tato firma je divizí Capita - vlastníka akreditačního orgánu Axelos, který spravuje mj. ITIL, PRINCE2 a další best practice. 

Chcete získat dárek k narozeninám?