Sleva až 35% na nejžádanější kurzy do 31.10.

V nedávnám článku jsme sestavili seznam 11+1 nejžádanějších a nejlépe placených manažerských certifikací. Mezi TOP témata patří řízení IT, projektů i projektové kanceláře, informační bezpečnosti, rizik. 

Výzkum probíhal na základě potřeb HR manažerů a ředitelů firem, kteří buď hledají nové kvalifikované manažery, nebo investují do vzdělání vlastních zdrojů.

Jejich cena od 1. listopadu výrazně vzroste. Důvod? Licenční vlastník (Axelos) rozhodl, že nedílnou součástí všech produktů z portfolia budou oficiální assessmenty, tj. certifikace s "nostrifikací" zkoušky přímo u vlastníka metodiky, resp. jeho Examination Institutu PeopleCert.

Co to pro absolventy znamená? Že nyní máte jedinečnou šanci využít nižší cenu až 35% na nejžádanější a nejlépe placené kurzy.

Jaké certifikace
akcelerují kariéru
,nebo posilují pozici na trhu práce?

ITIL, PRINCE2, MSP, MoP, P3O a M_o_R jsou mezinárodně uznávané manažerské programy pro řízení IT, projektů, programů, portfolia a rizik. Jde o klíčové portfolio, které vlastní government UK prostřednictvím společnosti Axelos.

Právě ta se nyní rozhodla pro razantní krok směrem ke svým Accredited Training Organisation (ATO), tedy oficiálním poskytovatelům školení, mezi které patří i TAYLLORCOX.

Zkrátka tyto programy již nepořídíte bez nostrifikovaného certifikátu, což v konečném důsledku znamená o zdražení v rozsahu 4.000 - 10.000 CZK v přepočtu z € dle konkrétního programu. Zdražení se týká celého portfolia Axelos.

Nejde o neočekávaný krok

Axelos tuto podmínku dlouho zvažoval a připravoval. Např. již v minulosti padlo rozhodnutí, že jediný Examination Institute (EI), který vydává certifikace je společnost PeopleCert. Přitom ještě před několika lety bylo EI celkem 12. Dnes existuje jen jeden a Axelos tak má přímou kontrolu nad trhem.

Axelos se snaží motivovat držitele certifikátu dalšími službami, jako je např. intranet s podpůrnými materiály, sbírání bodů (které zlevní recertifikaci) a další služby.

Jaké jsou důvody a má zdražení pro absolventy přínosy?

Globální průzkum prokázal, že vysoké procento (84%) absolventů je přesvědčena, že certifikace pozitivně ovlivnila jejich kariéru a z manažerských dovedností těžila i samotná organizace. Např. u nejžádanější IT certifikace ITIL celkem 97% respondentů klade důraz a vyžaduje certifikaci.

Kdo byl účastníkem průzkumu?

 • 1870 respondentů
 • 50% manažeři
 • 13% ředitelé
 • 24 odvětví
 • 91 zemí

Prokázat svým zákazníkům, dodavatelům a partnerům kvalitu lze mnoha důvody.

Certifikací deklarujete, že máte kvalifikované lidské zdroje. To je důležité zejména tehdy, pokud usilujete o získání nových kontraktů, nebo chcete posílit svoji pozici oproti konkurentům a zachovat důvěru stávajících klientů.

Každý absolvent získanou certifikací podtrhuje své profesní znalosti a zlepšuje si celkově postavení na trhu investicí do jedné z nejžádanějších a nejlépe placených certifikací. Ale zpět k průzkumu.

Jak přínosy certifikací vidí sami organizace?

Certifikace sama o sobě úspěch nezaručí, ale vytváří předpoklady, že daný kandidát bude pro organizaci větším přínosem. V jakých oblastech se můžete podívat zde: 

 • zvyšuje produktivitu (54%)
 • realizovat projekty, plnit cíle a plány (58%)
 • udržovat krok s technologiemi, ale i konkurencí (54%)
U OSVČ a dalších samostatně výdělečně činných osob jsou cíle dva
 • budovat si důvěru a profesionalitu (52%)
 • zvyšovat efektivitu s pomocí nových dovedností (66%)

V profesionálním životě mají certifikace prokázat znalosti a vhodnost pro danou roli, což zaměstnavatelům umožňuje lépe vybírat uchazeče. Standardy jako PRINCE2, ITIL, Agile, DevOps a další využívá tisíce organizací po celém světě. Certifikát je defacto transparentní prostředek, prostřednictvím kterého zaměstnavatelé i zaměstnanci jasně vědí

 • čeho bylo nutné dosáhnout
 • do jaké hloubky jsou tyto znalosti deklarované

Co ale zaměstnavatelé skutečně vyžadují?

Skutečnou praxi akreditovaného trenéra. Schopnost transformovat teorii do praktických příkladů a simulací. Chtějí se za každou cenu vyhnout trenérům, kteří “čtou prezentaci”. 

Naopak vyhledávají talentované firmy a trenéry, kteří jim dokáží překlopit teorii do praxe. A toto je vlastnost, kterou nelze deklarovat certifikátem, protože na certifikaci vás připraví každý.

Certifikáty vydané Axelos / PeopleCert se mají stát klíčovou součástí udržování kvality a budování důvěry v produkty Axelos. Majitel licenčních práv věří, že školení, jehož součástí bude vždy i licencovaná zkouška a tím další náklady pomohou udržovat kvalitu školení  a chránit integritu všech produktoých značek. 

Určitě to může pozvednout kvalitu, ale ta není zaručena certifikací

Kritéria pro získání akreditace se rapidně snížili a to umožnilo vstup na trh i méně zkušeným, či neprofesionálním trenérům.

Ano, budou schopni vás technikou biflování připravit na certifikaci. Ale jejich reálná schopnost aplikovat tyto znalosti do praxe je většinou nulová, resp. v teoretické rovině. Zkrátka jim chybí v dané oblasti zkušenosti. 

Certifikace je tak odrazovým můstkem v kariérním růstu, dodržování osvědčených postupů, rozvíjí znalosti a posiluje důvěru ve znalostech metodiky, jako je ITIL, PRINCE2, DevOps a další.

Jaké jsou první reakce manažerů?

Management, který disponuje rozpočtem na vzdělávání svých týmů není z daného kroku nadšen. Dle prvních reakcí se tak z "bezplatných metodik" stávají "licenčně placené" metodiky, což sebou přináší řadu komplikací a zhoršuje jejich dostupnost.

Řada organizací má s certifikáty negativní zkušenosti

Certifikáty také zvyšují fluktuaci už jen tím, že si daný manažer vyčerpá z firemního budgetu co nejvíce prostředků na osobní rozvoj a následně vyjednává o vyšším platu. Pokud neuspěje, osloví jiné firmy, kde s téměř 100% jistotou uspěje.

Zaměstnanci se navíc po absolvování certifikace Axelos / PeopleCert dostanou do veřejného rejstříku, který stále více využívají headhunteři (lovci hlav) k vyhledávání kvalifikovaných osob. Ty následně kontaktují a snaží se tyto experty s "papírově" lepšími předpoklady získat a prodat k jinému zaměstnavateli, pochopitelně za mnohem vyšší cenu a tím i provizi pro personální agenturu.

V čem jsou TAYLLORCOX kurzy jiné?

Věříme v sílu praktických simulací - gamifikace.

Jde o nový, moderní způsob pojetí teorie a její okamžité aplikaci na příkladech, které řešíte a s kterými jste konfrontování každý den na své pozici, na projektech..

Naše manažerské simulace a workshopy vytváří unikátní prostředí, ve kterém se propojuje síla metodiky, s energií, kterou vytváří prostředí simulace. Tyto přístupy k aplikaci znalostí podporují tvořivost, pomáhají překonávat výzvy. 

Díky našim odborných zkušenostem a certifikovaným game leaderům dokážeme v rámci 1-2 denních simulací ukázat to nejzásadnější z 24 měsíčních projektů, které jsou zaměřené na 

 • řízení projektů
 • poskytování IT služeb
 • využití agilních technik, agile transformace
 • zlepšování procesů, řízení změny kultury organizace

Chci last minute slevu

Chcete získat dárek k narozeninám?