GDPR Akcelerátor Toolkit™

 • šablony, metodické pokyny a formuláře relevantní pro GDPR
 • vše ve formátu kombatibilním s Microsoft Office
 • garance aktualizace dokumentů
 • 3 workshopy GDPR zdarma!
GDPR Akcelerátor Toolkit™
49 900 KčCena s DPH: 54 890 KčKoupit

Komu je určen

EU

Všem, kteří potřebují pomoci vyřešit komplexní požadavky na zabezpečení osobních údajů tak, jak jsou uvedeny v

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jenom „OOÚ“).

Jak konkrétně Vám pomůže se zavedením nových pravidel na ochranu osobních údajů?

Chcete-li plnit požadavky GDPR , musíte vědět CO vytvořit, nebo aktualizovat a JAK to upravit. A potřebujete kvalifikovanou (nejlépe certifikovanou) personu, která bude za ochranu osobních dat v organizaci zodpovídat: Data Protection Officer (v českém překladu Pověřenec ochrany osobních údajů).

Některé požadavky jsou jednoduché a zvládnete je sami. Ty složitější vyžadují např. změnu obchodních procesů, nastavení procesů a směrnic. A přesně pro tyto účely jsme připravili tuto dokumentační základnu.

GDPR Accelerator Toolkit™

obsahuje kompletní dokumentační základnu ready-to-use šablon, pracovních listů, politik, procesů, principů a schémat homologovaných do českého legislativního prostředí.

GDPR Akcelerátor Toolkit™ 49 900 KčKoupitCena s DPH: 54 890 Kč

Kompletně v češtině a v plném rozsahu zde naleznete

 • Analýzu relevantních požadavků z pohledu GDPR
 • Bezpečnostní opatření pro pokrytí identifikovaných rizik
 • Metodické šablony a formuláře pro organizační i technická opatření
 • Šablony pro splnění legislativních požadavků v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Formát dokumentační základny GDPR Accelerátoru

 • Šablony
 • Vzorové scénáře
 • Metodické pokyny k produktu GDPR Accelerator™

Získáte tak vše. Od identifikace požadavků, přes provedení kontroly souladu až po zavedení systému ochrany osobních údajů.

Struktura GDPR Accelerator Toolkit

GDPR A.T.™ obsahuje komplexní výbavu, bez které se žádný projekt nemůže obejít. Metodické šablony vznikly z úspěšných, realizovaných projektů.

Jedná se tedy o sadu best practice, která je ověřena 1000+ hodin auditorů, právníků a soudních znalců v oboru ochrany osobních údajů. Mnohem snadněji tak aktualizujete stávající a vytvoříte nové směrnice, postupy a procedury.

Tyto dokumenty doslova akcelerují přístup k ochraně a zpracování osobních údajů do úrovně "GDPR Compliance", tedy plné shody s EU Nařízením 2016/679.

GDPR Accelerator Toolkit™ dokumentace je kompletně ve formátu Microsoft Office, tedy plně editovatelná a snadno přizpůsobitelná, pro okamžité použití

Šablony dokumentů dle oblastí

Mapování

 • Metodika mapování
 • Šablona mapování účelů a použití

Bezpečnost

 • Analýza rizik
 • Seznam rizik
 • Metodika analýzy rizik

Práva subjektů

 • Spisový a skartační řád
 • Specifikace požadavků na systémy
 • Pravidla pro nakládání s informacemi

Právo

 • Registr porušení
 • Záznam o zpracování
 • Smlouva se zpracovateli
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Požadavek subjektu na přístup
 • Souhlas se zpracováním
 • Souhlas se zpracováním dětí
 • Odvolání souhlasu
 • Odvolání souhlasu dětí

Přínosy GDPR Akcelerátoru

1Garantujeme aktualizaci dokumentů v rámci během až na 2 roky od zahájení účinnosti GDPR, tj. 25.5. 2018

2Za zlomek ceny získáte profesionálně zpracované know-how od vedoucích auditorů a členů legislativní rady pro GDPR.

3Dokumentační základna povinných i doplňkových šablon je použitelná u malých i velkých organizací napříč odvětvími.

4S tímto řešením nebude problém integrovat ochranu osobních údajů GDPR do aktuálních směrnic, pravidel a procesů.

5Vytvoříte si i nová pravidla a nastavíte principy zodpovědnosti. V profesionálně připravených a naformátovaných šablonách.

6Dokumentace vznikala postupně z úspěšných projektů GDPR Compliance přímo z rukou GDPR Lead Auditorů a soudních znalců v oboru.

7Všechny šablony jsou snadno použitelné a jednoduše přizpůsobitelné. Jde o ideálního pomocníka pro zajištění souladu s Evropským nařízením GDPR.

8Získáte více, než projektovou dokumentaci. Jde o kompletní dokumentační základnu, která vám ušetří finance i čas investovaný do zajištění shody s GDPR.

9Je určen všem, kteří pracují s osobními údaji v elektronické i tištěné podobě. Na základě získaných zkušeností obsahuje řadu vylepšení, které vám usnadní úplné pokrytí požadavků GDPR.

Reference mluví za nás…

Věděli jste, že naše školení, certifikace, audity, praktické workshopy a další služby využívají Czech TOP 100…?

Bonus navíc

Nemusíte mít obavy, že si s GDPR Akcelerátorem nebudete vědět rady. Ukážeme vám, jak implementovat procesní změny, organizační opatření, záznamy o činnostech, nebo jak nastavit spolupráci s dozorovým orgánem.

Pro tyto a další životní situace tu jsou GDPR Workshopy. Nejlepší forma podpory pro zajištění shody s nařízením na ochranu osobních údajů. To Vám garantujeme.

Využijte tuto odbornou platformu workshopů vedených GDPR Lead Auditorem!

3 workshopy GDPR zdarma!

Vybírejte kombinaci 2 libovolných Workshopů z otevřených termínů, které získáte navíc a zdarma!

GDPR Akcelerátor Toolkit™

GDPR Accelerator Toolkit™

49 900 Kč
Cena s DPH: 54 890 Kč
Koupit
K dispozici

Copyright © 2018 TAYLLORCOX. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů autorských práv. Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv vlastníků.

Chcete získat dárek k narozeninám?