Administrátor/ka projektu (rekvalifikace)

Garantujeme zvýšení kvalifikace, osvědčení s doživotní platností, ale také sebevědomí a jistotu při řízení projektů s best-practice metodikami jako je PRINCE2, PRINCE2 Agile, TRIBECA, a další. Navíc Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

S tímto certifikátem se na Úřadu Práce dlouho neohřejete

Školení je určeno uchazečům o pozici projektového administrátora, kteří jsou v evidenci o zaměstnání na Úřadu Práce (ÚP). Není rozhodující jak dlouho v evidenci jste, ale musíte tam být.

Pokud jste ve výpovědní době, a teprve půjdete na ÚP, předem si žádat o 100% dotaci kurzovného na tento kurz nelze. Až ve chvíli, kdy jste na ÚP registrováni.
narodni soustava kvalifikaci administrator projektu

Bonus navíc

★★★★★★★★★★★★

Úspěšní absolventi vedle osvědčení Administrátor Projektu získají jako bonus 1 denní workshop s špičkovým Evropským certifikátem PM2

Metodika vyvinutá Evropskou komisí je zaměřena na projekty s dotací EU Fondů. Propojuje nejlepší světovou praxi, standardy a metodiky projektového řízení pro maximalizaci přínosů pro všechny zúčastněné. Výrazně tak zvýšíte svoji šanci na úspěch při řízení projektů podporovaných EU! 

V ceně kurzu tedy je:

 • Národní osvědčení Administrátor Projektu
 • Mezinárodní kurz řízení EU projektů PM2 Workshop
PM2 od tayllorcox

Jak nám pomohly rekvalifikační kurzy

Role

Schopnost zajišťovat administraci v rámci projektů je dnes potřebná nejenom na projektových pozicích. Defacto každý administrátor by měl být schopen realizovat své úkoly a cíle přes projekty.

Pozice, na kterých tyto znalosti potřebujete
 • Členové projektového týmu
 • Administrátor projektu; Projektový Manažer;
 • Ti, kteří chtějí restartovat kariéru na projektových pozicích.
Role

Co se v kurzu naučíte?

 • Prakticky zvládnout metodiku řízení projektů;
 • Stanovit správné cíle, rozsah a specifikovat výstupy;
 • Reportovat nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu;
 • Efektivně vést správnou administrativu projektu, komunikovat a řídit ostatní členy týmu.

Proč best-practice metodiky?

Projektový administrátor je v ČR velice dobře placené, ale nedostatkové "zboží". Při pracovním pohovoru je nutné prokázat schopnost vést administraci projektů a právě best practice deklaruje schopnosti a předpoklady pro práci v projektu i projektovém týmu.

Best practices, jako je PRINCE2, PRINCE2 Agile, nebo TRIBECA, na kterých je tento kurz postaven, jsou univerzální a použitelné na velké i malé projekty bez ohledu na odvětví. Rekvalifikujte se na pozici Administrátora projektů zdarma, díky dotaci z Úřadu práce!

administrator projektu MSMT

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Úvod

 • BOZP

Orientace v klíčových principech řízení projektu I.

 • Terminologie
 • Plán projektu
 • Trojimperativ projektu
 • Životní cyklus projektu

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Orientace v klíčových principech řízení projektu II.

 • Zainteresované strany
 • Logický rámec
 • Cíl a přínos projektu

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Administrace rozsahu projektu

 • Terminologie
 • Work Breakdown
 • Hranice (rozsah) projektu
 • Kontrola výstupů projektu
 • Akceptace výstupů projektu

Čtvrtý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Administrace časového rámce projektu

 • Terminologie
 • Plán činností úkolů
 • Sledování časového průběhu

Pátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Asistence při finančním řízení projektu

 • Terminologie
 • Rozpočet projektu
 • Finanční aspekty projektu
 • Analýza návratnosti investic

Šestý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Administrace jakosti projektu

 • Terminologie
 • Kritéria kvality, akceptace
 • Jakost produktu vs. Procesu
 • Zajištění kvality v projektech

Sedmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Administrace rizik projektu

 • Terminologie
 • Identifikace rizik
 • Kvantifikace rizik
 • Ošetření rizik v projektu
 • Monitorování rizik, prevence

Osmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Administrace změn projektu

 • Terminologie
 • Změnové řízení
 • Dopad na procesy

Devátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Koordinace zdrojů projektu

 • Terminologie
 • Principy řízení zdrojů
 • Principy obstarávání zdrojů

Desátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Administrace informací a dokumentace v projektu

 • Terminologie
 • Principy informací v projektu
 • Komunikační plán
 • Dokumentace projektu
 • Podpůrné nástroje pro řízení

Administrátor/administrátorka projektu (100 hodin výuky)

 • 80 h teorie, 20 h praxe
 • kód: 63-006-N
 • 1.-2. týden - výuka
 • 3. týden - rekvalifikační zkoušky + bonusový kurz PM2 Workshop
 • Délka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodin 100 hodin
 • Občerstvení Ne
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Pokud mezi vaše vlastnosti patří pečlivost, koordinace aktivit, chuť pracovat systematicky, pak je tento kurz právě pro vás.

František Kudláček

Manažer kvality. Vedoucí Auditor systémů řízení jakosti ISO 9001. Certifikovaný Six Sigma manažer. Akreditovaná osoba pro rekvalifikační kurzy Manažer, Auditor kvality, ISO 10006 Project Management a PRINCE2.

LinkedIn

Vladimír Medlík

PRINCE2® Approved Trainer | Consultant

Má velice bohaté zkušenosti s řízením projektů napříč obory. Vedle školení zvládá řídit projektovou kancelář na Generálním Finančním Ředitelství. Dalším klientům tvoří metodiku řízení projektů. A to vždy "na míru" potřebám pro malé i velké společnosti. Jako mezinárodně akreditovaný auditor stíhá i další povinnosti.

 • 2012 - Vedoucí PMO
 • 2008 - PRINCE2® Approved Trainer
 • 1994 - Auditor, Project Manager / Trainer

LinkedIn

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

Mia Filipi

Z mnoha průzkumů vyplývá, že ženy jsou velice schopné projektové manažerky. Ano, je to pravda.

Mia má cenné zkušenosti, neboť téměř celou kariéru strávila řízením projektů. Mezi její klienty patří např.: Ministerstvo Spravedlnosti, T-Mobile, HP, malé a střední společnosti, ale můžete ji také potkat na otevřených kurzech.

Zpravidla žádný projekt není černobílý a propojením best practice klient získává skutečnou užitnou hodnotu. 

 • 2019 - nyní SAFe Trainer, Consultant
 • 2013 - nyní - PRINCE2® Agile Lead Trainer
 • 2012 - 2013 - SCRUM Master / Product Owner / Trainer
 • 2009 - nyní - ISO 9001, ISO 10006 Lead Auditor, Consultant

Certifikace

Jediný rekvalifikační kurz plně hrazený Úřadem práce, jehož absolventi mohou ovládat prestižní metodiku PM2!

Akreditace MŠMT

Administrátor projektu - Rekvalifikace (MŠMT)

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT. Na základě akreditace je možné získat na úřadu práce plné proplacení kurzu. 

Absolventi závěrečné zkoušky získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a navíc špičkový, mezinárodně uznávaný certifikát vydaný ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX.

Administrátor Projektu 63-006-N

Jak na to?

Průvodce získáním kurzu zdarma přes Úřad Práce v 10ti krocích

1Žádost

Vyplníte žádost o rekvalifikaci přes portál MPSV  nebo pomocí papírového formuláře (Formulář stáhnete zde) Pokud využijete portálu MPSV, postupujte dle pokynů na portálu a přejděte ke kroku č. 4.

 • Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce v evidenci uchazečů o zaměstnání (Při podávání žádosti již musíte být v evidenci. Žádost nelze podat předem, např. ve výpovědní lhůtě.)

2 Úřad Práce

Podáte žádost na příslušném ÚP 

 • Žádost musí být podána na ÚP alespoň 30 dní před termínem realizace kurzu

3 Schválení

ÚP žádost projedná a rozhodne o jejím schválení.

4 Přihláška

Po schválení žádosti se přihlásíte do kurzu přes webové stránky tx.cz 

 • ÚP hradí cenu za rekvalifikační kurz přímo spol. TAYLLORCOX, tudíž o finance se již starat nemusíte. Vaší registraci do kurzu ovšem ÚP již nevyřizuje. 
 • Registraci do kurzu musíte provést sami na našich webových stránkách (registrace je možná až po schválení žádosti ÚP).

5 Organizace

Týden před konáním kurzu obdržíte e-mail se vstupním dotazníkem, organizačními informacemi a harmonogramem. Tento harmonogram obsahuje časové rozvržení:

 • Kurzu Administrátor projektu
 • Zkoušky NSK
 • Certifikačního kurzu + zkoušky PM2 Workshop pro úspěšné absolventy zkoušky NSK

6 Kurz MP

Absolvujete rekvalifikační kurz Administrátor Projektu prezenčně*, dle stanoveného harmonogramu v rozsahu 100 hodin výuky**. Během kurzu vyplníte přihlášku ke zkoušce NSK.

 • *ÚP nepodporuje virtuální formu školení (tato forma školení je umožněna pouze samoplátcům kurzu).
 • **100 hodin výuky je dle udělené akreditace závazných. Program standardně trvá 10 po sobě jdoucích pracovních dní. TAYLLORCOX s.r.o. si vyhrazue právo plán výuky měnit v mimořádných případech (např. státní svátek, nemoc lektora, vyšší moc, atp.).

7Zkouška NSK

Krátce po ukončení kurzu se koná zkouška NSK.

 • Zkouška se skládá z písemné a praktické části.

8 Bonus

Úspěšní absolventi zkoušky NSK od nás získávají bonus - PM2 Workshop kurz a certifikace.

 • Podmínkou k registraci do kurzu PM2 Workshop je úspěšně složená zkouška NSK.
 • Kurz PM2 Workshop není součástí rekvalifikačního programu a koná se výhradně po zkoušce NSK.

9 PM2

Absolvujete kurz PM2 Workshop v rozsahu 3 dnů

 • Více informací o kurzu a harmonogramu zde.

10Certifikát

Certifikace PM2 Workshop proběhne poslední den kurzu.

Úřad práce - Žádost o rekvalifikaci - Stáhnout

MŠMT Akreditace - Stáhnout

Nejčastější otázky a odpovědi

Ano. Osoby na mateřská dovolené mohou zažádat úřad práce o schválení rekvalifikace pokud jsou vedeny jako “zájemci o zaměstnání”.

Nikoliv, Úřad Práce vyžaduje, aby školení bylo prezenční formou. Virtuální třída je pouze pro samoplátce, ÚP tuto formu nepodporuje.

Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce v evidenci uchazečů o zaměstnání. Při podávání žádosti již musíte být v evidenci. Žádost nelze podat předem, např. ve výpovědní lhůtě.

To musíte mít!

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz.

Bezplatná mobilní aplikace pro projektové manažery. Výkladový a překladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mnoho dalších standardů. viz.:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a další...

iOS, Android slovník >

PRINCE2 aplikace

Aktuálně o PRINCE2®

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

PeopleCert koupil Axelos a chystá výrazné zdražení od 1.2.2022. Ke zkouškám přidává povinné e-Booky. Zcela ruší papírové testy. Online zkoušky budou výrazně dražší a nově si připlatíte i za cvičné...

Zobrazit celý článek

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

V obou případech jde o to nejlepší, co na trhu existuje. Přesto rozděluje projektové manažery na 2 tábory. Pojďme se podívat na silné a slabé stránky obou přístupů.

Zobrazit celý článek

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Jsou ženy - projektové manažerky talentovanější? A jaké vlastnosti je odlišují od mužských protějšků? Kdy jindy tohle téma znovu otevřít, když ne na Mezinárodní den žen (MDŽ)?

Zobrazit celý článek

Update projektové metodiky PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Update projektové metodiky PRINCE2® Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Od 1. ledna 2020 je zavedeno nové označení stávajících a platných verzí projektové metodiky PRINCE2®. Co tento update PRINCE2® znamená, přestává platit Váš stávající certifikát? Co se mění, co...

Zobrazit celý článek

Proč absolventi preferují PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Proč absolventi preferují PRINCE2® Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Stále je tu dost těch, kteří si myslí, že agile je pouze pro agilní vývoj IT projektů. Agilní přístup považují za něco, co jim umožní být “ jen rychlejší”.  Nebo, že agile = SCRUM a nic víc. Také...

Zobrazit celý článek

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Projekty v červených číslech? Nákladné upgrady starých produktů a služeb? Opětovné posunování odložených termínů? Výstupy projektu neodpovídají zadání? Rizika v projektu jsou obrovská? Nepodařilo...

Zobrazit celý článek

11+1 nejlépe placených certifikací

11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Zobrazit celý článek

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i 100 tisíc měsíčně

Zobrazit celý článek

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Profesionální manažerské hry vám nasimulují ty největší výzvy a naučí vás řízení změn, projektů a plnění strategických cílů. Osvědčené simulace zahrnují profesní rozvoj a osvojení si metodik na...

Zobrazit celý článek

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

Zobrazit celý článek

PRINCE2 v životopise manažera

PRINCE2 v životopise manažera

Pomůže certifikát PRINCE2 v životopise projektového manažera? Je tato metodika něco, co potřebujete ovládat pro váš kariérní růst?

Zobrazit celý článek

Představení PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> 6th edition

Představení PRINCE2® 6th edition

Co lze od první aktualizace očekávat? Co znamená  PRINCE2® 6th edition pro stávající i nové absolventy? Má smysl investovat do nové verze?

Zobrazit celý článek

PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> je tu!

PRINCE2 Agile je tu!

Upgrade na “agilní verzi” je reakcí na fakt, že svět se celkově zrychlil. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se své manažerské plány řídit přes projekty. Agilně.

Zobrazit celý článek

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

S metodikou PRINCE2 odřídíte vždy pouze 1 projekt = 1 Business Case. Ale s MSP - Managing Successful Programmes zvládnete hned několik projektů zároveň.

Zobrazit celý článek

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Axelos, vlastník metodiky snížil kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu PRINCE2 Agile z PRINCE2 Practitioner na PRINCE2 Foundation!

Zobrazit celý článek

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 je vůbec první standard pro řízení kvality projektů. PRINCE2 je oproti tomu nejpopulárnější metodika. Oba produkty jsou 2 strany jedné mince.

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (2/2)

Interview o PRINCE2 Agile (2/2)

V 2. části rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM se zaměříme na benefity nejvyspělejší agilní metodiky PRINCE2 Agile!

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (1/2)

Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu? Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile

Zobrazit celý článek

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Schopnost myslet, plánovat, organizovat a řídit projekt je stále více vyžadována od manažerů bez rozdílu na pracovní pozici či sektoru, ve kterém se organizace vyskytuje.

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?