Manažer projektu

Garantujeme: zvýšení kvalifikace, prestižní certifikát s doživotní platností. Ale také sebevědomí a jistotu při řízení projektů s metodikou PRINCE2®. Navíc Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

S tímto certifikátem se na Úřadu Práce dlouho neohřejete

Školení je určeno uchazečům o pozici projektového manažera, kteří jsou v evidenci o zaměstnání na Úřadu Práce (ÚP). Není rozhodující jak dlouho v evidenci jste, ale musíte tam být.

Pokud jste ve výpovědní době, a teprve půjdete na ÚP, předem si žádat o 100% dotaci kurzovného na tento kurz nelze. Až ve chvíli, kdy jste na ÚP registrováni.
úřad práce možnosti rekvalifikace

Role

Schoptnost řídit projekty je dnes potřebná nejenom na projektových pozicích. Defacto každý manažer by měl být schopen realizovat své úkoly a cíle přes projekty.

Pozice, na kterých tyto znalosti potřebujete
 • Členové projektového týmu
 • Administrátor projektu; Projektový Manažer;
 • Vedoucí projektové kanceláře, konzultanti, poradci;
 • Ti, kteří chtějí restartovat kariéru na projektových pozicích.
pracovní pozice pro rekvalifikace

Co se v kurzu naučíte?

 • Prakticky zvládnout metodiku řízení projektů;
 • Stanovit správné cíle, rozsah a specifikovat výstupy;
 • Reportovat nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu;
 • Efektivně vést správnou administrativu projektu, komunikovat a řídit ostatní členy týmu.

Proč metodika PRINCE2?

Projektový manažer je v ČR velice dobře placené, ale nedostatkové "zboží". Při pracovním pohovoru je nutné prokázat schopnost řídit projekty a právě PRINCE2® deklaruje schopnosti a předpoklady pro práci v projektu i projektovém týmu.

Metodika PRINCE2 na které je tento kurz postaven je univerzální a použitelná na velké i malé projekty, bez ohledu na odvětví. Rekvalifikujte se na pozici Manažera projektů zdarma, díky dotaci z Úřadu práce!

Proč metodika PRINCE2?

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

PRINCE2

 • Simulace reálného projektu II.

Certifikace

 • Zkoušky dle standardu NSK

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

PRINCE2

 • 7 Principů
 • 7 Procesů a Témat

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Časový rámec projektu

 • Terminologie
 • Plán činností / úkolů
 • Sledování časového průběhu

Čtvrtý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení informací a dokumentace v projektu II.

 • Komunikační plán
 • Dokumentace projektu
 • Podpůrné nástroje pro řízení

Pátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení informací a dokumentace v projektu I.

Terminologie

Principy informací v projektu

Šestý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení změn projektu

 • Terminologie
 • Změnové řízení
 • Dopad na procesy

Sedmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rizik projektu II.

 • Ošetření rizik v projektu
 • Monitorování rizik, prevence

Osmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rizik projektu I.

 • Terminologie
 • Identifikace rizik
 • Kvantifikace rizik

Devátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení jakosti projektu II.

 • Jakost produktu vs. Procesu
 • Zajištění kvality v projektech

Desátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení jakosti projektu I.

 • Terminologie
 • Kritéria kvality, akceptace

11. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

PRINCE2

 • Simulace reálného projektu I.

12. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 12:00

Řízení integrace projektu

 • Zainteresované strany

13:00 – 17:00

 • Logický rámec
 • Cíl a přínos projektu

13. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 12:00

Řízení rozsahu projektu

 • Termilogie
 • Work Breakdown

13:00 – 17:00

Řízení rozsahu projektu

 • Hranice (rozsah) projektu
 • Kontrola výstupů projektu
 • Akceptace výstupů projektu

14. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 12:00

Finanční řízení projektu

 • Terminologie
 • Rozpočet projektu

13:00 – 17:00

 • Finanční aspekty projektu
 • Analýza návratnosti investic

15. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 12:00

Úvod

 • BOZP

Řízení integrace projektu

 • Terminologie
 • Plán projektu

13:00 – 17:00

Řízení integrace projektu

 • Trojimperativ projektu
 • Životní cyklus projektu

16. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení zdrojů projektu

 • Terminologie
 • Principy řízení zdrojů
 • Principy obstarávání zdrojů

Co se v kurzu naučíte?

Zodpovídat za úspěšné splnění cíle v celém životním cyklu projektu.

Schopný projektový manažer má prakticky zvládnutou metodiku jak stanovit cíle, rozsah a specifikovat výstupy projektu. Zvládne efektivně vést administrativu projektu. Pravidelně komunikuje a řídí ostatní členy týmu, reportuje nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu.

Proč být lepší projektový manažer

Zaměstnavatelé zoufají: český trh práce trpí nedostatkem kvalitních projektových manažerů. Statistiky personálních agentur jasně deklarují, že hned zítra by našlo novou práci více než 800 kvalifikovaných manažerů projektu. 

Proč získat rekvalifikaci od TAYLLORCOX

Mezinárodně uznávaný certifikát, který vyžadují pracovníci státní správy, samosprávy. Také nadnárodní, střední a malé společnosti, bez rozdílu na segment - odvětví.

Manažer projektu (151 hodin výuky)

 • 151h. teorie
 • kód: 63-007-R
 • čj. MSMT-1600/2015-1/28
 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 150 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Pokud mezi vaše vlastnosti patří pečlivost, koordinace aktivit, chuť pracovat systematicky, pak je tento kurz právě pro vás.

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

František Kudláček

Manažer kvality. Vedoucí Auditor systémů řízení jakosti ISO 9001. Certifikovaný Six Sigma manažer. Akreditovaná osoba pro rekvalifikační kurzy Manažer, Auditor kvality, ISO 10006 Project Management a PRINCE2.

LinkedIn

Petra Pilná

Petra vyniká v agilních i procesních metodikách. Na kurzech předává pestré zkušenosti s nasazením projektové metodiky PRINCE2® na malých i velkých projektech, napříč obory.

Kromě PRINCE2 a procesního přístupu k řízení projektů vyniká i v agilních metodikách, ať už SCRUM, Kanban, nebo PRINCE2 Agile. 

Máte specifický dotaz? Pošlete jej hned teď našim expertům. Odpovíme na ně v rámci diskuse na kurzu!

Zpravidla žádný projekt není černobílý a propojením best practice klient získává skutečnou užitnou hodnotu. 

 • 2013 - nyní - PRINCE2 Lead Trainer
 • 2012 - 2013 - Agile SCRUM Master / Trainer
 • 2009 - nyní - ISO 9001 / 27001 Lead Auditor

Vladimír Medlík

PRINCE2® Approved Trainer | Consultant

Má velice bohaté zkušenosti s řízením projektů napříč obory. Vedle školení zvládá řídit projektovou kancelář na Generálním Finančním Ředitelství. Dalším klientům tvoří metodiku řízení projektů. A to vždy "na míru" potřebám pro malé i velké společnosti. Jako mezinárodně akreditovaný auditor stíhá i další povinnosti.

 • 2012 - Vedoucí PMO
 • 2008 - PRINCE2® Approved Trainer
 • 1994 - Auditor, Project Manager / Trainer

LinkedIn

Certifikace

Jediný rekvalifikační kurz plně hrazený Úřadem práce, jehož absolventi mohou ovládat prestižní metodiku PRINCE2®!

Akreditace MŠMT

Manažer projektu - PRINCE2® Rekvalifikace™ (MŠMT)

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT. Na základě akreditace je možné získat na úřadu práce plné proplacení kurzu.

Absolventi závěrečné zkoušky získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a navíc špičkový, mezinárodně uznávaný certifikát vydaný ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX. Rozhodnutí o akreditaci kurzu: MSMT-1600/2015-1/28 Kód NSK: 63-007-R

Manažer projektu (PK; v rozsahu 151 hodin teoretické výuky)

Jak na to?

Průvodce získáním kurzu zdarma přes Úřad Práce

 

1Žádost

Na ÚP podáte žádost o rekvalifikaci. Jakmile ji úřad projedná, je možné se registrovat na školení. Proto podejte svou žádost co nejdříve. V případě dotazů o vyplnění nás určitě kontaktujte. Formulář o zvolenou rekvalifikaci stáhnete zde.

 

2 Lhůta

Žádost je nutné na ÚP podat alespoň 30 dní před termínem realizace. Po jejím projednání a rozhodnutí ÚP je nutné nám rozhodnutí nahlásit a do kurzu se zaregistrovat (ÚP na kurz neregistruje).

 

3 Schválení

Úřad Práce školení hradí přímo společnosti TAYLLORCOX, nemusíte tedy vůbec řešit financování. V příloze naleznete i potvrzení o ceně kurzu, které je nutné doložit společně s potvrzením o akreditaci (bod 1) na Úřad Práce, pod který spadáte.

To musíte mít!

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz.

Bezplatná mobilní aplikace pro projektové manažery. Výkladový a překladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mnoho dalších standardů. viz.:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a další...

iOS, Android slovník >

prince2 aplikace

Aktuálně o PRINCE2®

Update projektové metodiky PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Update projektové metodiky PRINCE2® Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Od 1. ledna 2020 je zavedeno nové označení stávajících a platných verzí projektové metodiky PRINCE2®. Co tento update PRINCE2® znamená, přestává platit Váš stávající certifikát? Co se mění, co...

Zobrazit celý článek

Proč absolventi preferují PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Proč absolventi preferují PRINCE2® Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Stále je tu dost těch, kteří si myslí, že agile je pouze pro agilní vývoj IT projektů. Agilní přístup považují za něco, co jim umožní být “ jen rychlejší”.  Nebo, že agile = SCRUM a nic víc. Také...

Zobrazit celý článek

11+1 nejlépe placených certifikací

11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Zobrazit celý článek

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i 100 tisíc měsíčně

Zobrazit celý článek

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Profesionální manažerské hry vám nasimulují ty největší výzvy a naučí vás řízení změn, projektů a plnění strategických cílů. Osvědčené simulace zahrnují profesní rozvoj a osvojení si metodik na...

Zobrazit celý článek

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

Zobrazit celý článek

PRINCE2 v životopise manažera

PRINCE2 v životopise manažera

Pomůže certifikát PRINCE2 v životopise projektového manažera? Je tato metodika něco, co potřebujete ovládat pro váš kariérní růst?

Zobrazit celý článek

Představení PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> 6th edition

Představení PRINCE2® 6th edition

Co lze od první aktualizace očekávat? Co znamená  PRINCE2® 6th edition pro stávající i nové absolventy? Má smysl investovat do nové verze?

Zobrazit celý článek

PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> je tu!

PRINCE2 Agile je tu!

Upgrade na “agilní verzi” je reakcí na fakt, že svět se celkově zrychlil. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se své manažerské plány řídit přes projekty. Agilně.

Zobrazit celý článek

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

S metodikou PRINCE2 odřídíte vždy pouze 1 projekt = 1 Business Case. Ale s MSP - Managing Successful Programmes zvládnete hned několik projektů zároveň.

Zobrazit celý článek

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Axelos, vlastník metodiky snížil kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu PRINCE2 Agile z PRINCE2 Practitioner na PRINCE2 Foundation!

Zobrazit celý článek

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 je vůbec první standard pro řízení kvality projektů. PRINCE2 je oproti tomu nejpopulárnější metodika. Oba produkty jsou 2 strany jedné mince.

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (1/2)

Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu? Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (2/2)

Interview o PRINCE2 Agile (2/2)

V 2. části rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM se zaměříme na benefity nejvyspělejší agilní metodiky PRINCE2 Agile!

Zobrazit celý článek

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Schopnost myslet, plánovat, organizovat a řídit projekt je stále více vyžadována od manažerů bez rozdílu na pracovní pozici či sektoru, ve kterém se organizace vyskytuje.

Zobrazit celý článek

Kde a proč využívají pro řízení projektů PRINCE2?

Jak kurz hodnotí absolventi?

Excelentní hodnocení od 5740 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Katka M.
 • 06.01.20
 • Freelancer

Dnes mi do schránky přistály certifikáty od Tayllorcox s oběma zkouškami a dostala jsem tak krásný předvánoční dárek, který mě zahřál na duši. Chtěla bych vám ještě jednou moc poděkovat za příjemné tři týdny, které jsem ve vaší společnosti mohla strávit a za vaši pomoc, jak na začátku, tak na konci kurzu. Bylo to prostě fajn a mám radost, že jsem se do kurzu přihlásila, protože už teď vím, že ho v pracovním životě maximálně zhodnotím.

 • Kateřina M.
 • 02.01.20
 • Freelancer

Smysluplně strávené tři týdny, s velmi příjemným školitelem, který má co nabídnout, zejména pokud jde o nasbírané zkušenosti, které dokáže vhodně zařadit do výuky. Jsem ráda, že jsem se do kurzu přihlásila, protože už teď vím, že ho v pracovním životě maximálně zhodnotím.

 • Marcela Š.
 • 17.12.19
 • Freelancer

Kurs hodnotím velmi kladně, zvláště pak osobní přístup školitele- p. Kudláčka byl nadstandardní

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.10.19
 • Freelancer

Pan Kudláček byl skvělý, měl hromadu zkušeností z praxe a byla to taková malá vojnička pro mne. Kurz bych klidně protáhl, aby byl podrobnější a více prostoru pro situace, jak se zachovat a řešit v dané situaci, i přesto že jsme to probírali. Na konci kurz mne mrzelo, že už je konec.

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.10.19
 • Freelancer

Byl pro mě přínosem, zastřešil a rozvinul mé dosavadní vzdělání a praxi.

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.10.19
 • Freelancer

Spokojen.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.07.19
 • Freelancer

Kurz splnil má očekávání, výhodou školení PRINCE2.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.07.19
 • Freelancer

Dozvěděla jsem se spoustu nových poznatků, doplněných o praktické příklady, certifikace. 

 • GDPR Anonymizované
 • 02.04.19
 • Freelancer

Kurz splnil má očekávání. Naprosto

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.04.19
 • Freelancer
Užitečné, přínosné, inspirativní.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?